Χρήστος Καγκαράς – Λαϊκός Ζωγράφος

Κείμενα Εκθέσεων

Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών

(03 - 31 Μαρτίου 1988)

Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών (03 - 31 Μαρτίου 1988) "Έρως του Γένους" Πνευματικό κέντρο Δήμου Αθηναίων - Δημοτική Πινακοθήκη

(11 Μαΐου- 8 Ιουνίου 1989)

Πνευματικό κέντρο Δήμου Αθηναίων

(02 - 28 Μαρτίου 1990)

Δημοτική πινακοθήκη Λαμίας

(Αναδρομική Έκθεση 1997)

"ΠΑΡΙΣΤΑΜΑΙ" Δημοτική πινακοθήκη Λαμίας

(Μάιος 2002)